Taks PLAČE, KADRI IN DELOVNA RAZMERJA

- prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev,
- sestava pogodbe o zaposlitvi,
- obračun plače za zaposlene, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb,
- priprava plačilnih nalogov za nakazila plač in drugih osebnih prejemkov,
- izdelava in poročanje potrebnih obrazcev,
- izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače,
- vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta,
- izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov,
- seznanitev z minimalnimi in priporočljivimi standardi, ki se navezujejo na delovno pravo,
- spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev,
- izdelava internih aktov,
- vodenje ustreznih kadrovskih evidenc.

Pridružite se zadovoljnim !

Pokličite ali pošljite sporočilo